Skip available courses

Available courses

A partir de 6 mini-projectes, el curs mostra com aprofitar continguts transversals ( Ciències Experimentals, Tecnologia, Música, Plàstica, Llengües, Idioma, Matemàtiques, etc) per generar anàlisi, disseny i desenvolupament de solucions sota una plataforma de programació com és Appinventor, generant com a resultat 6 apps's Android creades pels propis usuaris i que a la vegada hauran servit per adquirir els coneixements i aprenentatges suficients per afrontar reptes ja més ambiciosos.

Materials per la sessió "Coneguem la FP" del Màster de Secundària de la URV curs 2016-17

Micro-Taller en format  MOOC d'iniciació al XML amb materials en 3 idiomes : català, castellà i anglès

Micro-Taller en formato  MOOC de iniciación al XML con materiales en 3 idiomas : catalán, español e inglés

Micro-Workshop in MOOC format about XML initiation materials are in 3 languages: Catalan, Spanish and English

Inscripció/Inscripción/Registration : Clica aquí

Micro-Taller en format  MOOC de Creació de la primera app amb AppInventor amb materials en 3 idiomes : català, castellà i anglès

Micro-Taller en formato  MOOC de Creación de la primera app con AppInventor con materiales en 3 idiomas : catalán, español e inglés

Micro-Workshop in MOOC format about Build our first app with AppInventor materials are in 3 languages: Catalan, Spanish and English

Inscripció/Inscripción/Registration : Clica aquí