A partir de 6 mini-projectes, el curs mostra com aprofitar continguts transversals ( Ciències Experimentals, Tecnologia, Música, Plàstica, Llengües, Idioma, Matemàtiques, etc) per generar anàlisi, disseny i desenvolupament de solucions sota una plataforma de programació com és Appinventor, generant com a resultat 6 apps's Android creades pels propis usuaris i que a la vegada hauran servit per adquirir els coneixements i aprenentatges suficients per afrontar reptes ja més ambiciosos.

Materials per la sessió "Coneguem la FP" del Màster de Secundària de la URV curs 2016-17